Privacy en cookie policy

TALISMANNEKE is een vereniging zonder winstoogmerk, beheerd door een Raad van Bestuur (samengesteld uit Agnes Loonis, Gudrun Iserentant, Piet Slosse en Leen Van De Velde) onder coördinatie van Agnes Loonis.

De vzw is als volgt te bereiken:

Stoofstraat 81 b6, 1000 Brussel, België

Ondernemingsnr: 0823.429.139

Telefoonnr: 0495 72 24 81

E-mailadres: info@talismanneke.be

De website www.talismanneke.be is eigendom van en staat onder beheer van TALISMANNEKE vzw.

Een bezoeker van de TALISMANNEKE-website mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van TALISMANNEKE.

De website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Noch de auteurs, noch vzw TALISMANNEKE kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor schade of verlies die kan voortkomen uit het gebruik van deze website.

In deze privacyverklaring informeren we je hoe TALISMANNEKE persoonsgegevens verwerkt en gebruikt. TALISMANNEKE respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van de website. We dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die jij ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van TALISMANNEKE. Wees je er dus van bewust dat TALISMANNEKE niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van TALISMANNEKE.

PERSOONSGEGEVENS DIE TALISMANNEKE VERZAMELT

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken:

– Jouw voor- en achternaam;

– Jouw adresgegevens;

– Jouw e-mailadres;

– overige persoonsgegevens die je actief aan ons verstrekt (zoals je beroep of rol in het leven van kinderen waarvoor je ondersteuning zoekt bij TALISMANNEKE of je nationaal nummer in het kader van fiscaal aftrekbare giften).

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE TALISMANNEKE VERWERKT

TALISMANNEKE verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers of klanten, tenzij deze actief door jou aan ons zijn verstrekt. TALISMANNEKE heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. We raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@talismanneke.be, dan verwijderen we deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG TALISMANNEKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT

We kunnen persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van TALISMANNEKE en/of omdat je deze zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier of het plaatsen van een bestelling) aan TALISMANNEKE verstrekt.

De doelen van de gegevensverwerking met bijbehorende grondslagen zijn:

Doel Grondslag
1. Voor het afhandelen van jouw betaling; Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
2. Voor het verzenden van een nieuwsbrief Omdat jij toestemming hiervoor hebt gegeven
3. Om je te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
4. Om goederen en diensten bij je af te leveren; Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
5. Voor het verzenden van het fiscaal attest Voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting

 GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

We nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van TALISMANNEKE) tussen zit.

HOELANG JOUW GEGEVENS BEWAARD WORDEN

TALISMANNEKE bewaart jouw persoonsgegevens om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

TALISMANNEKE hanteert de volgende bewaartermijnen:

Persoonsgegevens Termijn Reden
Jouw voor- en achternaam Permanent Zodat we je gegevens kunnen terugvinden, i.v.m. het informeren over nieuwe goederen en diensten, het afleveren van fiscale attesten en latere fondsenwervingsmailings.
Jouw adresgegevens Permanent Zodat we je gegevens kunnen terugvinden, i.v.m. het informeren over nieuwe goederen en diensten, het afleveren van fiscale attesten en latere fondsenwervingsmailings.
Jouw nationaal nummer (actief verstrekt) Permanent Voor een vlottere afhandeling bij de aflevering van de fiscale attesten voor giften
Jouw e-mailadres Zolang je ingeschreven staat voor het ontvangen van onze nieuwsbrief Zodat we jou kunnen informeren of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt 10 jaar na afronding van de overeenkomst Zodat goed mogelijk afstemmen van de geboden informatie

GEGEVENS DELEN MET DERDEN/ANDEREN

TALISMANNEKE verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met de volgende derden deelt TALISMANNEKE gegevens:

Naam derde Categorie Doel delen Welke gegevens
Vrijwilligers voor boekhouding en administratie Verwerker Om de jaaraangifte te doen en om facturen en fiscale attesten te kunnen opmaken Voor- en achternaam en adresgegevens
Boekhoudingssysteem (Assist online) Verwerker Om de jaaraangifte te doen en om facturen en fiscale attesten te kunnen opmaken Voor- en achternaam en adresgegevens
Nieuwsbriefprovider (Mailchimp) Verwerker Voor het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclame/marketing Voor- en achternaam en e-mailadres bij opgave

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door TALISMANNEKE in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@talismanneke.be. TALISMANNEKE zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.

 COOKIES

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van TALISMANNEKE wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De cookies die TALISMANNEKE gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.

Functionele en analytische cookies

TALISMANNEKE maakt op haar website enkel gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Analytische cookies geven inzicht in het gebruik van de website van TALISMANNEKE. Bij het plaatsen van analytische cookies hoeven we van jou geen toestemming te vragen. We informeren je er wel over bij het bezoeken van onze website.

Google Analytics

Via de Talismanneke-website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. We gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google wel toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de ‘Privacy Shield principles’ en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Social media buttons

Op de website van TALISMANNEKE zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op Facebook. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van Facebook (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social media-acoounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De social media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

BEVEILIGEN

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Talismanneke verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@talismanneke.be.

DISCLAIMER
Talismanneke.be is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

– Deze privacy- en cookieverklaring is van 24-05-2018 –