Ons schenkingsprogramma


Er zijn prachtige organisaties die de doelstellingen van Talismanneke in de praktijk brengen. Ze ondersteunen gezinnen en jonge kinderen die door moeilijke tijden gaan omwille van ernstige ziekte, overlijden of andere vormen van verlies en verdriet. Het materiaal dat wij ontwikkelen kunnen ze daarbij goed inzetten om troost en aandacht te bieden. Helaas hebben ze soms zelf niet voldoende financiële middelen om het (in voldoende hoeveelheid) te kunnen aankopen.
Gelukkig zijn er vele mensen met een gouden hart die via een financiële bijdrage graag een pleister bieden voor dit leed.

Daarom startte Talismanneke een schenkingsprogramma op!

Begint je gouden hart te spreken? Stort dan een bijdrage op BE70 5230 8036 9225 met vermelding “Gift schenkingsprogramma”. Een gift vanaf 40€ geeft recht op een fiscaal attest.

Met een gift van 40 € schenkt Talismanneke
– 4 exemplaren van een prentenboek
– of 6 exemplaren van het invulboekje Vaarwel ♥
– 20 exemplaren van een vouw- en rouwboekje
aan één van deze organisaties.

Ben je zelf betrokken bij een initiatief dat graag materiaal van Talismanneke wil gebruiken voor de ondersteuning van kinderen, maar ontbreekt het budget. Neem contact op en we kunnen kijken of je in aanmerking komt voor het schenkingsprogramma!

Gerealiseerd dankzij de giften aan Talismanneke in het kader van het schenkingsprogramma:


1. In de zomer van 2018 werd voor de derde keer een rouwkamp georganiseerd door Missing You. Het kamp telde 25 deelnemers in de kindergroep (van 7 tot 12 jaar). Fijn dat het ons door middel van jullie schenkingen lukte om elk kind een invulboekje Vaarwel ♥ Mijn boekje vol herinneringen mee te geven in de koestertas. Deze zorgvuldige gevulde tas kregen de kinderen na het kamp mee naar huis. Ook de 6 begeleiders kregen elk een exemplaar.


2. Het Berrefonds biedt steun aan gezinnen die een kindje verliezen. Sinds kort hebben ze hun aanbod uitgebreid naar gezinnen die een wat ouder kind verliezen (oorspronkelijk ging het vooral over perinatale overlijdens). Voor deze gezinnen stellen ze koesterkoffers samen die helpen om om te gaan het verlies en de herinneringen te bewaren. In de 100 koesterkoffers die ze voor 2018 voorzien, zit ons herinneringsboekje “Vaarwel ♥ Mijn boekje vol herinneringen“.


3. Missing You kan voor iedere deelnemer (leeftijdsgroep 6 tot 12-jarigen) tijdens het rouwkamp van 9 tot 16 juli 2017 een koestertas voorzien mét een exemplaar van het prentenboek Toverdruppels en een vouw- en rouwboekje Afscheid van Grote Boom!

Missing You is een organisatie die activiteiten organiseert voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een verlieservaring.

Eline Vanhaverbeke, projectmedewerkster bij Missing You: “Het gebruik van prentenboeken is voor onze werking een grote meerwaarde. Aan de hand van het prachtige boek “Toverdruppels” en het zakboekje “Afscheid van Grote Boom” kunnen we samen met de kinderen aan de slag. We geven de deelnemers van het kamp ook een mooi en duurzaam koesterpakket mee, zodat ze ook thuis verder aan de slag kunnen en dit hun kan sterken in het omgaan met hun verliesverhaal op langere termijn. Het is prachtig dat de kinderen de gebruikte prentenboeken daarin kunnen terugvinden.”

4. PHA (= Palliatieve Hulpverlening Antwerpen) heeft een voorraad van 45 x Grote Boom is ziek , 50 x Afscheid van Grote Boom en 20 x Vaarwel ♥ ontvangen die ze kunnen schenken bij de begeleiding van families met een palliatieve patiënt.

Inne Leuris van PHA geeft een woordje uitleg: “Vanuit PHA ondersteunen wij regelmatig kinderen die geconfronteerd worden met een palliatieve situatie. Wij hebben een aanbod van lees- en werkboekjes die kinderen kunnen helpen om dingen te begrijpen en er mee om te gaan. “Grote Boom is ziek” en “Afscheid van Grote Boom” behoren absoluut tot onze favorieten. Het is een erg mooi verhaal met prachtige tekeningen. De houtwormpjes, de behandelingen, het bange wachten maar ook de vriendschap en het groeien van een nieuw boompje illustreren alle verschillende emoties en belevingen die een kind kan meemaken in een palliatieve situatie. Het verhaal biedt ook veel mogelijkheden om rond dit thema verder creatief aan de slag te gaan. Wij waren zeer blij met de komst van “Afscheid van Grote Boom”, zodat het verhaal van Snuiter bruikbaar is binnen onze organisatie van palliatieve zorg.”

5. Werkgroep Verder ontving 20 x Vaarwel ♥ om mee te geven aan de jongste deelnemers op de Dag van de Nabestaanden (van zelfdoding). Een reactie van Lore na ontvangst van de boekjes: “Wat een prachtige boekjes! Heel het team hier is er echt weg van. Dat wordt alweer een prachtig cadeau aan onze deelnemers van het kinderprogramma!”

6. “De Nachtwensjesautomaat“, het bijzondere kartonboekje dat speciaal werd uitgedacht om kinderen die omwille van ziekte niet in hun eigen bedje thuis kunnen slapen wordt opgeruimd bij de uitgever. Maar we konden toch nog een mooie voorraad op de kop tikken om te schenken aan vzw Zonnedekens, UZ Leuven kinderziekenhuis, vzw Ispahan en PHA. Ideaal als pakje onder de kerstboom voor patiëntjes of brusjes!

7. Het Ankerpunt voor jonge weduwen en minderjarige kinderen (Facebookgroep met activiteiten voor lotgenoten) ontving 20 x Vaarwel ♥

8. Pallion (palliatieve thuiszorg) ontving 20 x Vaarwel ♥

9. Panal vzw (Palliatief Netwerk Arrondissement Leuven) ontving 30 x Afscheid van Grote Boom, zodat dit vouwboekje mee kan in de koesterkoffer en het betrokken kind zijn /haar boekje kan houden. De Koesterkoffer is een handig valiesje op wielen dat een tijdje mee kan reizen met een kind op de lastige weg van afscheid nemen van een dierbare ongeneeslijk zieke (groot)ouder. Meer info is te vinden op de website van Panal.